Kompania Leon Konstruksion ofron vende pune per pozicionet e meposhtme:
 
-Inxhinier Ndertimi (Pergjegjes Teknik)
Pergjegjesite: Drejtimi i kantierit nga ana teknike dhe dokumentare
Kriteret: I interesuari duhet te kete eksperience pune ne zbatim, te zoteroje ne nje nivel te larte programet kompjuterike baze dhe AutoCad, 
njohuri te gjuheve te huaja, i gatshem te punoje jashte Tiranes, te disponoje patente klasi B,
 
-Inxhinier Ndertimi ne Kantier
Pergjegjesite: Ndjekja e kantierit nga ana teknike dhe dokumentare dhe pergjegjes per sigurimin teknik.
Kriteret: I interesuari duhet te kete eksperience pune ne zbatim, te zoteroje ne nje nivel te larte programet kompjuterike baze dhe AutoCad, 
njohuri te gjuheve te huaja, i gatshem te punoje jashte Tiranes, te disponoje patente klasi B.
 
Te interesuarit duhet te dergojne CV me foto ne adresen e