Rikonstruksioni i Bashkise Berat

Punime te jashtme dhe fasadat

Viti i punimeve : 2016
Investitori: Bashkia Berat
Vendndodhja: Berat