Ndërtime civile dhe industriale

Ndërtimet janë sektori, në të cilin kompania jonë ka përvojë disa vjecare. Fillimisht me rikonstruksione ndertesash e me pas me ndertime civile e industriale. Gjatë gjithë aktivitetit të saj, në shërbimet e ndërtimit kompania jonë është dalluar për korrektësi dhe cilësi të padiskutueshme.

Të gjitha objektet e sipërmarra nga shoqëria jonë kanë përfunduar brenda afatit të caktuar dhe në përputhje të plotë me kërkesat e investitorit dhe standardet kombëtare dhe europiane në fushën e ndërtimit. Gjatë kësaj periudhe, ne kemi patur bashkëpunime me njësi të ndryshme ekonomike, duke filluar me entet shtetërore shqiptare, dhe organizata jo-qeveritare. Parimi I kompanise tone eshte se cilësia është një element tek i cili nuk mund të tolerohet. Rikonstruksioni I ndertesave , kompletimi me struktura te nevojshme qe te sigurojne qendrueshmerin e objektit dhe funksionalitetin e tij dhe rifinitura te llojeve te ndryshme eshte fusha ku kompania jone operon me shume.Gjate ketyre viteve ne kemi arritur te realizojme rikonstruksione godinash civile e industriale ne cdo zone te Shqiperise.

Leon Konstruksion ka realizuar dhe do te vazhdoje te realizoje ndertime te cilat do te perbejne shembuj te veprave qe mund te realizoje nje kompani serioze dhe energjike.

Projektet Tona :

  • Rikonstruksion i shkolles “Qybra Sokoli”
  • Rikonstruksion I Qendres se Sherbimeve Publike te Integruara Gjirokaster
  • Rikonstruksioni I Qendres se Sherbimeve te Integruara te qytetareve Fier
  • Rinovim /rikonstruksion i Qendres se Integruar te Sherbimit te qytetareve te Kavajes
  • Rikonstruksioni i Bashkise Berat. Punime te jashtme dhe fasadat
  • OST
  • Ndertim magazine konstruksion metalik ne n/stacionin Rrashbull

KONTAKT

Tel: +355 67 20 62 902

Email: info@leonkonstruksion.al

Adresa: Rruga Tish Dahia kompleksi Kika, pallati nr 9, kati 8, Tirane, Albania