Ndërtime civile dhe industriale

Ndërtimet janë sektori, në të cilin kompania jonë ka përvojë disa vjecare. Fillimisht me rikonstruksione ndertesash e me pas me ndertime civile e industriale.

Infrastrukturë Rrugore

Fakti qe ne qe ne fillimet e kompanise tone kemi punuar ne kete fushe na ka bere qe te zhvillohemi profesionalisht dhe te arrijme gjithmone e me shume persosmerine pas perfundimit te cdo projekti.

Ujësjellesa dhe Kanalizime

Sistemi I ujesjellesit dhe kanalizimeve eshte pjese e rendesishme e te gjithe objekteve te cilat ne kemi rikonstruktuar.

Restaurime të Monumenteve të Kulturës

Restaurimi I Pazarit te Krujes, Pazarit te Korces, Pazarit te Gjirokastres mbajne emrin e kompanise sone.