Leon Konstruksion

Eksperienca jonë dhe ekspertiza profesionale kanë qenë dhe do të jenë gjithmonë, faktorë shumë të rëndësishëm në zbatimin e punimeve dhe përfundimin e projektit me cilësi të lartë.

Leon Konstruksion

E liçensuar si kompani ndërtimi nga Ministria e Transporteve dhe Punëve Publike si dhe nga Ministria e Kulturës për restaurime të Monumenteve të Kulturës.

Leon Konstruksion

Garanton punime të cilësisë së lartë për ndërtime civile, industriale, infrastrukturë rrugore, kanalizime, si dhe restaurim të monumenteve të kulturës.

Shërbimet

Ekspertë në fushën e ndërtimit. Ndërtime civile dhe industriale, infrastrukturë rrugore dhe restaurim të monumenteve të kulturës.

Ndërtime civile dhe industriale

Ndërtime civile dhe industriale.

Infrastrukturë rrugore

Infrastrukturë rrugore.

Restaurim te monumenteve te kultures

Restaurime të monumenteve të kulturës.